Van ziekte en verzuim naar werk in balans

Werkbalanz krijgt uw verzuimende medewerkers weer in beweging en helpt u hoge kosten door langdurige afwezigheid voorkomen.

diensten_button spreekuur_button

Arbeidsdeskundige dienstverlening

4

Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van uw zieke werknemers, zoals verwoord in wet- en regelgeving, de Wet Verbetering Poortwachter. Dit vergt een goede inzet van werkgevers en dat valt MKB-werkgevers lang niet altijd mee. Met het arbeidskundige onderzoek van Werkbalanz ontvangt u een advies,  wat uw werknemer nog wel kan, intern (spoor 1) of extern (spoor 2). Werkbalanz biedt graag maatwerk maar ook voor preventie bent u bij ons aan het goede adres. Werkbalanz neemt u zorgen uit handen en voorkomt hoge kosten.

Loopbaancoaching & begeleiding

loopbaancoaching-begeleiding

Soms functioneren uw werknemers niet optimaal, of een medewerker is toe aan ander werk. Werkbalanz begeleidt en coacht mensen die bijvoorbeeld toe zijn aan een nieuwe stap in hun carrière of in uw bedrijf niet goed meer op hun plek zitten, bijvoorbeeld door een beperking door ziekte of juist behoefte hebben aan verdere verdieping of een noodzakelijke bezuiniging (outplacement). Een gedrag,- en drijfverenanalyse of een ‘360 graden feedback’ kunnen onderdeel uitmaken van zo’n traject. Met hulp van Werkbalanz, worden kosten  van verlies aan inzet voorkomen.

Verzuimpreventie voor uw bedrijf   BALANS!

3

Met de methodiek ‘oplossingsgericht coachen’ krijgt uw medewerker inzicht in hoe hij handelt onder meer door middel van het stellen van vragen en door te spiegelen.  Met inzet op preventie kan bijvoorbeeld een dreigende burn-out voorkomen worden. Dit levert zowel voor werkgever als voor uw werknemer zonder meer winst op. Verder is luisteren en vooral horen wat werknemers aangeven steunend. Het is van belang om preventief problemen te traceren. Soms is dat lastig. Is er frequent verzuim of zelfs al langdurig verzuim en/of stagneert de reintegratie, dan adviseren wij inzet op KOMPAS-GESPREK.

Mediation bij arbeidsconflicten

contact

U vermoedt dat gebrek aan motivatie of de ziekte van een werknemer het gevolg is van onvrede of een arbeidsconflict, maar het lukt u niet dit zelf op te lossen. Steeds opnieuw spelen  conflictueuze zaken tussen 2 “partijen” in uw organisatie, 2 medewerkers of werkgever en werknemer, ook dan bieden wij oplossingsmogelijkheden. Werkbalanz treedt op als mediator en begeleidt het proces waarbij medewerkers conflicten “open maken”.  De lucht wordt geklaard en werkgever en werknemer kunnen samen of alleen weer verder.

spacer

Laatste nieuws

spacerlogos

2016 - WerkbalanZ Arbeidsconsultancy | Lorentzstraat 4 - 6716 AD EDE - info@werkbalanz.nl - M. 06 484 91 601 - BTW 889.04.258.B01