Home

Van ziekte en verzuim naar werk in balans

WerkbalanZ krijgt uw verzuimende medewerkers weer in beweging en helpt u hoge kosten door langdurige afwezigheid voorkomen.

Bekijk de diensten
KOMPAS-gesprek
4

Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van uw zieke werknemers, zoals verwoord in wet- en regelgeving, de Wet Verbetering Poortwachter. Dit vergt een goede inzet van werkgevers. Met het arbeidskundige onderzoek van Werkbalanz ontvangt u een advies,  wat uw werknemer nog wel kan, intern (spoor 1) of extern (spoor 2). Werkbalanz biedt graag maatwerk maar ook voor preventie bent u bij ons aan het goede adres. Werkbalanz neemt u zorgen uit handen en helpt u om hoge kosten te voorkomen.

loopbaancoaching-begeleiding

Soms functionert een werknemers niet optimaal of is toe aan een nieuwe stap in zijn of haar carrière. Werkbalanz begeleidt en coacht mensen die niet meer goed op hun plek zitten, toe zijn aan een andere stap extern of intern of vanwege een beperking door ziekte of juist als ze behoefte hebben aan verdere verdieping maar ook bij een noodzakelijke bezuiniging (outplacement). Een gedrag,- en drijfverenanalyse of ‘360 graden feedback’ kunnen onderdeel uitmaken van zo’n traject. Met hulp van Werkbalanz, worden kosten  van verlies aan inzet voorkomen.

3

Met de methodiek ‘oplossingsgericht coachen’ krijgt uw medewerker inzicht in hoe hij handelt onder meer door middel van het stellen van vragen.Met inzet op preventie kan een dreigende uitval voorkomen worden. Dit levert zowel voor werkgever als voor uw werknemer zonder meer winst op. Luisteren en vooral horen wat werknemers aangeven, is steunend. Het is van belang om preventief problemen te traceren. Vanuit onze onafhankelijke deskundigheid slaagt dit met behulp van een KOMPAS-gesprek . Onderwerpen zijn o.m. ‘werk’, ‘loopbaan’,’werk-prive-balans’en ‘leefstijl’.

contact

U vermoedt dat gebrek aan motivatie of de ziekte van een werknemer het gevolg is van onvrede of een arbeidsconflict, maar het lukt u niet dit zelf op te lossen. Steeds opnieuw spelen  conflictueuze zaken tussen 2 “partijen” in uw organisatie, 2 medewerkers of werkgever en werknemer, ook dan bieden wij oplossingsmogelijkheden. Werkbalanz treedt op als mediator en begeleidt het proces waarbij medewerkers conflicten “open maken”.  De lucht wordt geklaard, afspraken gemaakt en werkgever en werknemer kunnen samen, of alleen weer verder.

spacer
logos