Debiteurenbeleid

opgesteld augustus 2013

WerkbalanZ arbeidsconsultancy neemt opdrachten pas in behandeling na ontvangst van de ondertekende opdracht via een aanmeldingsformulier (tevens offerte) of een ondertekende offerte voor een vervolgtraject.
In beide documenten staat een verwijzing naar de algemene voorwaarden van WerkbalanZ arbeidsconsultancy en bij elk aanmeldingsformulier en elke offerte ontvang men deze voorwaarden als bijlage.

Factuur

Verzending factuur bij oplevering rapportage of uiterlijk de 14e van de maand volgend op de maand waarin de dienst geleverd is
Vermelding: betaling binnen 14 dagen

Herinnering

21 dagen na factuurdatum per e-mail aan opdrachtgever 32 dagen na factuurdatum telefonisch

Aanmaning

45 dagen na factuurdatum per post en per e-mail, betaling binnen 5 werkdagen aankondiging incassokosten:
– administratiekosten: € 50,- + 10% factuurbedrag
– rente 1% per maand

Administratiekosten en rente in rekening brengen

Factuur met begeleidende brief verzenden op de dag na de dag genoemd in de aanmaning
Aankondiging als betaling volledig bedrag inclusief administratiekosten en rente binnen 5 dagen uitblijft, incasso uit handen gegeven wordt

Uit handen geven

Op de dag na de dag genoemd in de begeleidende brief bij de factuur administratiekosten + rente