Compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze regeling is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd.

Het is voor werkgevers prettig dat de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ met terugwerkende kracht wordt ingevoerd vanaf 1 juli 2015. Dat is de datum dat werkgevers een transitievergoeding moesten betalen op grond van de Wet Werk en Zekerheid. Dat betekent dat u ook voor zieke medewerkers die u in het verleden een transitievergoeding hebt betaald, wordt gecompenseerd. Het doel is om een einde te maken aan de zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij werkgevers zieke werknemers na twee jaar in dienst houden om het betalen van de transitievergoeding te ontlopen.

Het UWV

Om de compensatie aan te vragen, dient u bij het UWV een aantal documenten in te dienen. Waarschijnlijk zijn dat de ontslagvergunning, de beëindigingsovereenkomst, documentatie waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was en het bewijs dat u de transitievergoeding heeft betaald.

Voor 1 april 2020

Als u gebruik wilt maken van de regeling dan moet u denken aan de volgende termijnen. Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie bij het UWV hebben aangevraagd. Na uw aanvraag beslist UWV binnen 6 maanden of u de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

Na 1 april 2020

Werkgevers die vanaf 1 april 2020 aan zieke werknemers een transitievergoeding betalen, zal het UWV op aanvraag compenseren. De aanvraag wordt in behandeling genomen op voorwaarde dat u de vergoeding volledig heeft betaald én er op het moment van de aanvraag nog niet meer dan 6 maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven.
Het UWV beslist voor een vergoeding die vanaf 1 april 2020 is betaald in principe binnen 8 weken of u de compensatie krijgt. Wijst UWV de aanvraag af, dan is bezwaar en beroep een mogelijkheid.

Mindblown: a blog about philosophy.

 • Compensatie transitievergoeding

  Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze regeling is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. Het is voor werkgevers prettig dat de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ met terugwerkende kracht wordt ingevoerd vanaf 1 juli 2015. Dat is de datum dat werkgevers een…

 • Akkoord Europees parlement 10 dagen betaald partnerverlof

  Het Europees Parlement heeft een akkoord bereikt over uitbreiding van het betaald partnerverlof. Partners van bevallende vrouwen krijgen tien dagen betaald verlof rond de geboorte. Het loon moet minimaal evenveel zijn als medewerkers tijdens ziekte krijgen. Deze maatregel is onderdeel van pakket aan maatregelen die de werk-privébalans van Europese werknemers moet verbeteren. Ook moet de…

 • Loondispensatie vervangt loonkostensubsidie

  In het regeerakkoord staat dat het instrument ‘loonkostensubsidie’ wordt vervangen door loondispensatie. Hierdoor mag de werkgever de werknemer betalen naar loonwaarde. Voor werkgevers zou dit meer eenvoud betekenen. Het kabinet verwacht dat werkgevers daardoor eerder mensen in dienst nemen met een arbeidsbeperking. Vanuit werknemersperspectief heeft het wel gevolgen. Bij gebruik van loonkostensubsidie, ontvangt de werknemer…

 • Privacy: wanneer mag je testen op alcohol en drugs?

  Samenvatting uit: PW maart 2018 Arbeidsrecht Wat is belangrijker: privacy van werknemers of veiligheid? Werkgeversorganisaties willen ruimere mogelijkheden om te testen op alcohol en drugs. De privacywetgeving staat dit echter niet toe. Er zijn sectoren waar fouten direct levensgevaar kunnen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan verschillende vormen van transport, maar ook bedrijven waar met gevaarlijke stoffen…

 • Het gebruik van privéapparatuur voor het werk

  Wanneer mag werkgever ingrijpen bij “BYOD” (bring you own device) het gebruik van privéapparatuur zoals laptop, telefoon of tablet voor zakelijke doeleinden ? Een werkgever heeft ruime bevoegdheden om in te grijpen wanneer de veiligheid van het bedrijf in gevaar komt omdat een werknemer met zijn eigen apparatuur werkt. Ook diens vakantiefoto’s zijn niet heilig.…

 • Screening van personeel en privacy

  Het recht op privacy is een groot goed. Toch kan een HR-professional veel doen om er voor te zorgen dat hij weet wie hij aanneemt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zet alles wat mag en wat moet bij de screening van personeel op een rij. Werkgevers hebben vaak een groot belang bij screening van…

 • De Wet Werk en Zekerheid pakt in de praktijk anders uit

  Door WWZ lastiger om werknemers te ontslaan Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) publiceerden een evaluatieonderzoek over de Wet werk en zekerheid (WWZ). De Wet Werk en Zekerheid pakt in de praktijk anders uit dan de wetgever bedoelde. De bedoeling is dat de wet het aantal flexcontracten terugdringt en een stimulans…

 • Het wat & hoe van de Arbowet

  Overgenomen uit: vakmedianet 2018 Wetgeving Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om dat mogelijk te maken is er de Arbeidsomstandighedenwet of kortweg Arbowet. Hoe zit die Arbowet eigenlijk in elkaar? Lees het in dit wat & hoe van de Arbowet. In Nederland zijn er meer wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten van werk.…

Heb je enige boek aanbevelingen?