Werkwijze loopbaancoaching

loopbaancoaching

Werkwijze loopbaancoaching

1e deel

 • Intake door loopbaancoach/arbeidsdeskundige, die maakt middels een gestructureerd interview een analyse van de werknemer en wat nodig is. Een rapportage volgt met een maatwerkofferte.

2e deel

 • Aanvullende onderzoeken  en  de zogenaamde ‘Career Story Interviews’ (prof. M. Savickas), een gestructureerde biografische vraagmethode, maakt deel uit het traject. (Zie de kracht van het verhaal hierna). Mogelijkheden van de werknemer worden geanalyseerd en besproken met als doel bewustwording en integratie van kennis en gevoelens over de eigen mogelijkheden. Huiswerkopdrachten maken hiervan deel uit.
 • Aanbodversterking: de werknemer krijgt een beter inzicht en leert door middel van individuele begeleiding de eigen mogelijkheden te verbeteren en zich zelf zo te presenteren dat men een interessante kandidaat op de arbeidsmarkt is of gaat worden. Verbreden en verduidelijken van arbeidsmarkt gerelateerde keuzes, alsmede het opstellen van een persoonsprofiel.
 • Arbeidsmarktbenadering: vergroten van inzicht van de arbeidsmarkt en het maken van keuzes. Vergroten van de specifieke vaardigheden in het benaderen van de arbeidsmarkt en het versterken van de persoonlijke presentatie.
 • Bemiddeling: aanbodgerichte bemiddeling omvat alle activiteiten die samen worden ondernomen om de werknemer te plaatsen, te detacheren of eventueel een stageplaats te bezorgen. Een stage of werkervaringsplaats is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het is bedoeld om ‘sterker’ en kansrijker te worden.
 • Nazorg: het wegnemen van eventuele knelpunten. Het resultaat is dat het dienstverband op een voor de werkgever en werknemer tevreden wijze kan worden uitgevoerd.

Werkwensen versus belastbaarheid

Samen met de coach verkent de werknemer zijn mogelijkheden, beperkingen en zijn sterke punten. Hij ontdekt waar zijn werkwensen liggen en of deze aansluiten bij zijn belastbaarheid. Ook onderzoekt hij alternatieven. Hij oriënteert zich op reële arbeidsmarktmogelijkheden en op acties om weer aan het werk te komen.

In basis bestaat loopbaancoaching uit 3 stappen.

1. De werknemer ontdekt wie hij is, wat hij wil en kan. Het resultaat is een persoonsprofiel, met aandacht voor zijn persoonlijke missie, competenties, motieven, interesses, waarden, doelen en beperkingen. Het kan nodig zijn om psychotechnisch te laten testen en zo inzicht te krijgen in:

 • werk en denkniveau
 • capaciteiten
 • persoonlijkheid
 • beroepswensen

2. De werknemer ontwerpt zijn werkprofiel en beantwoordt daarin een aantal gerichte vragen:

 • Wat wil ik?
 • Waar wil ik dat (branche, soort organisatie)?
 • Wat zijn mijn belangrijkste competenties, “unieke verkooppunten” en welke arbeidsvoorwaarden vind ik belangrijk en waar vind ik reële arbeidsmogelijkheden en hoe kan ik de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen?

3. Op basis van het persoonsprofiel en werkprofiel gaat de werknemer actief op zoek naar het gewenste werk. Met een gericht actieplan zet hij zijn eigen koers uit om zichzelf verder te ontwikkelen, met aandacht voor de BALANS. Vanuit Werkbalanz wordt er mee gezocht naar passende arbeidsmogelijkheden door middel van ons netwerk en het aanleveren van vacatures. Sollicitatie-acties worden op de voet gevolgd.

Loopbaancoaching door WerkbalanZ

Reguliere methode loopbaancoaching zoals hiervoor uitgelegd, is een beproefde methode die veel gebruikt wordt omvat meestal 10 gesprekken met zo nodig enkele uren coaching als nazorg. Het benodigde aantal gesprekken wordt in een intakegesprek ingeschat. De werknemer krijgt oefenmateriaal en opdrachten als huiswerk. Een 360- graden feedback maakt vaak onderdeel van het traject, evenals individuele sollicitatietraining met ondersteuning bij het opstellen van het CV en de brief en de voorbereiding op het sollicitatiegesprek.

Na de start wordt eerst ingezet op het Career Story Interview, voor ons een nieuwe fantastische methode: “de kracht van het verhaal”. Wat heeft die rode draad met jouw leven te maken?
De Amerikaanse hoogleraar Mark Savickas noemt deze kwaliteit “biographicy”: het vermogen om verwarrende ervaringen te integreren in de eigen biografie. Hij ontdekte dat gerichte vragen leiden tot inzicht in jouw rode draad in het leven tot dat moment. Dat geeft inzicht in wat jou drijft en kennis hoe hiermee verder te gaan.

De kracht van het verhaal

Verhalen zijn een prachtige ingang voor zelfkennis. In loopbaan coaching is daar een speciale methode voor, genaamd het Career Story Interview.

Het is een vorm van storytelling die je loopbaan als een verhaal ziet en je in contact brengt met je drijfveren,  die al in je jeugd’wakker’ werden. En net als in een film of boek ontdek je de kwaliteiten van de hoofdpersoon – van jouzelf dus – en de rode draad in je ontwikkeling. Dat geeft je nieuw perspectief en stelt je in staat de contouren van je volgende hoofdstuk te schetsen. Met hulp van je coach kun je in 2 gesprekken je persoonlijk loopbaankompas helder hebben.

Daarmee heb je een focus voor je arbeidsmarkt-activiteit. Tegelijkertijd biedt het ruimte voor de vorm waarin dat kan gebeuren; je herkent de projecten, opdrachten of functies die op jou aansluiten. Stevig wortelen in jezelf in combinatie met een heldere focus maken de kans op een prachtige match groot. Deze manier fungeert vaker als vliegwiel in het gehele traject. Het Career Story interview (CSI) is een bijzondere manier van storytelling via een gestructureerd interview. 

Loopbaancoaching  ontwikkelt zich meer en meer in levenscoaching waarbij inzicht in wat jou drijft in het leven van belang is,  ICS is  een bijzondere en snelle manier om jouw rode draad in het leven te ontdekken.

Maar ook het vervolg, de inzet op het vervolg loopbaancoaching zoals hierna beschreven is nog altijd een beproefde methode. Loopbaancoaching is altijd MAATWERK!

Wilt u meer weten over persoonlijkheid? Klik dan hier!

of

Lees meer over oplossingsgericht coachen 

 
Vorige