Verzuimpreventie / Ziekteverzuim en dan …. een KOMPAS-GESPREK

verzuimpreventie

Vitaliteit is beïnvloedbaar en daarmee ook het verzuimpercentage in een bedrijf.

Verzuimpreventie loont! Voorkomen dat iemand ziek wordt is het doel. Niet alleen vanuit kostenoogpunt, maar ook omdat u hart voor uw mensen heeft. Met enige regelmaat zou u de ‘vinger aan de pols moeten houden’ bij uw medewerkers en kijken hoe het ervoor staat op het gebied van gezondheid, behoeftes, problemen in de privésfeer en hoe het op het werk allemaal loopt.

Weet u wat uw werknemers bezig houdt en waar de risico’s liggen? Door met hen mee te denken kunt u als werkgever bij problemen een handvat bieden.

Bij onze analyse en inzet is werkvermogen de rode draad. in BALANS krijgen van de eisen die het werk aan werknemer stelt en de gezondheid, kennis en vaardigheden, belastbaarheid op dat moment als ook de combinatie van werk en privé. Zo nodig in overleg met uw bedrijfsarts.

****

Ziekteverzuim en dan….? of Preventie…nog beter!
Re-integreren in de juiste richting?
Passend eigen werk met een zekere opbouw?
Werk aanpassen in tijd, in taken bv een deel?
Vervoer een probleem?
Betrokkenheid ?
Zorgen prive of zakelijk en belastende zorgtaken?
Problematische financiele situatie?
Frustraties?
Ontevredenheid over werk?
Slechte verstandhouding?
Te weinig uitdaging of toe aan nieuwe uitdagingen, andere ambities?
Onzekerheid

Maar ook: tijden veranderen en dat is van invloed op organisaties-, medewerkers-, functies.
Niet iedereen is even goed in staat om daarin goed mee te bewegen en dat kan belemmeringen geven.
Een en ander moet dan een goed in kaart gebracht worden bijvoorbeeld door een persoonsanalyse in relatie tot de functie. In de volgende situatie is dit aan te bevelen:
– bij aandachtspunten in het functioneren;
– regelmatig (kort) verzuim wegens ziekte;
– opmerkingen ten aanzien van samenwerking tussen collega’s of leidinggevende;
– bijvoorbeeld als werk langzamer wordt uitgevoerd dan in voorgaande periodes;
– werk dat onvoldoende accuraat is;
– bij regelmatig een verschil van inzicht over werk en taken;
– vaker is er weer ‘iets’ maar wát precies blijft onduidelijk
Kortom, als er aandachtspunten in het functioneren de kop opsteken.

Verzuim is soms “wit” en is duidelijk wat het mankement is maar vaker komt “grijs” verzuim voor en is er sprake van een combinatie van dilemma’s en uitdagingen. In 70% van alle langduriger verzuimgevallen of frequent verzuimers is niet de medische toestand leidend, maar de omstandigheden rond de werknemer.
Een situatie die door werkgever en werknemer soms als lastig wordt ervaren. Een externe derde, een arbeidsdeskundige, kan met veel kennis van zaken en onafhankelijk van de organisatie met de hulpvraag die er eigenlijk is omgaan. Eigenlijk is er behoefte om meer inzicht te krijgen in de situatie, bijvoorbeeld als er sprake is van twijfels, onduidelijkheid over en weer of stagnatie van de reintegratie.

In dat kader kan werkgever een arbeidsdeskundige inzetten om de situatie te bespreken.

KOMPAS – gesprek
Doel is om die als “lastig” ervaren situatie bespreekbaar te maken. Een gesprek of een gesprekcyclus met werknemer over de beste manier waarop arbeidsvermogen kan worden benut op dat moment maar ook in de toekomst. Ook met werkgever wordt gesproken en daarna desgewenst met beiden.

In een KOMPAS-gesprek kan alles ter tafel komen als dat in de beleving van de werknemer het verzuimtraject beïnvloedt. Voor de werkgever geldt hetzelfde. Die kan alle twijfels aan de inzetbaarheid van werknemer, de toekomst van het bedrijf, de betrokkenheid van de werknemer, de kosten van verzuim, de kosten van afscheid nemen of de bedrijfeconomische situatie van het bedrijf enz. inbrengen.
Reden genoeg om serieus aan tafel te gaan!

Wat is nodig om aan tafel te gaan voor een KOMPAS-gesprek?
Werkgever en werknemer moeten het eens zijn over dat een KOMPAS-gesprek nuttig is. Beide partijen doen vrijwillig mee en dat betekent dat er geen sprake kan zijn van dwang. Aan tafel met mensen die echt aan tafel willen zitten om inzicht te krijgen en om eventuele opstakels op te willen lossen.

Waarom een arbeidsdeskundige?
Arbeidsdeskundigen zijn specialisten op het gebied van re-integratie. Zij hebben veel kennis van en ervaring met:
-verzekeringsgeneeskundige protocollen
-de wetten en regels rondom sociale zekerheid en arbeidsrecht;
– (technische) hulpmiddelen die de fysieke werkbelasting verminderen.
De arbeidsdeskundige analyseert functies d.m.v. functieanalyse: wat houdt een functie in en welke competenties zijn ervoor nodig? Ook heeft de arbeidsdeskundige kennis van de arbeidsmarkt, nieuwe mogelijkheden in een altijd veranderende arbeidsmarkt.

Bij WerkbalanZ is de arbeidsdeskundige ook opgeleid als mediator en NOLOC-loopbaanprofessional.
Werknemer en werkgever krijgen zicht op de juiste richting voor de re-integratie, dat is het belangrijkste.

De rol van de arbeidsdeskundige in een KOMPAS-gesprek
Dit is de onafhankelijke neutrale gespreksleider. Als zodanig een vergelijkbare rol als de mediator. Wat ook vergelijkbaar is met mediation is naast de onafhankelijke rol ook de geheimhouding. Dit biedt partijen de vrijheid om alles te vertellen. De gespreksleider heeft in eerste instantie de taak om heel goed te luisteren en goede vragen te stellen. Vragen die weinig te maken hebben met de medische sitiuatie maar vooral met het gevoel rond de hele situatie. De belangrijkste vraag is wat er volgens de gesprekspartner het beste kan gebeuren. Dan komen ook andere factoren aan het licht. Want misschien wil de werkgever helemaal niet dat de werknemer weer terugkomt. Of heeft de werkenemer het niet meer naar ijn zin en wil iets heel anders. Het kan ook zijn dat er zaken spelen, die ze niet van elkaar weten en die meer helderheid geven over de verwachtingen van elkaar.
KOMPAS-gesprek is geen mediation. Voor de duidelijkheid, een KOMPAS-gesprek is geen mediation!. Bij mediation gaat het over tegengestelde belangen die de voortgang belemmeren.
Bij een KOMPAS-gesprek gaat het doorgaans over de gezamenlijke toekomst. Op welke manier kunnen werkgever en werknemer er voor zorgen dat de toekomst voor iedereen op de beste manier wordt ingevuld. Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.

Vorige