Diensten

Van ziekte en verzuim naar werk in balans, coaching en begeleiding

  • Arbeidsdeskundige dienstverlening
  • Een KOMPAS-gesprek voor als het contact lastig is voor werkgever en werknemer
  • Loopbaanbegeleiding, reintegratie (altijd individueel en maatwerk)
  • Verzuimpreventie
  • Coachen op werkstress
  • Mediation bij arbeidsconflicten

Arbeidsdeskundige dienstverlening

WerkbalanZ verricht onderzoek naar de belasting in werk en de belastbaarheid van de medewerker. Zieke werknemers worden begeleid bij de inzet van hun resterende verdiencapaciteiten in werk, bijvoorbeeld bij ziekte en herstel en terugkeer naar werk. Als het nodig is, adviseert WerkbalanZ ook over aanpassingen in (de organisatie van) het werk of van de werkplek.

Een arbeidsdeskundig onderzoek is noodzakelijk op het moment dat er twijfel is aan terugkeer in het eigen werk of als duidelijk is dat dit niet meer zal kunnen. UWV beoordeelt de inspanningen van werkgever want vanaf dat moment is een onderzoek aangewezen en zou een 2-sporenbeleid het resultaat kunnen zijn, dus inzet op interne mogelijkheden naast inzet op externe reïntegratie. Ook bij een jaar (gedeeltelijke) ziekte is een arbeidsdeskundig onderzoek aangewezen (Wet Verbetering Poortwachter).

WerkbalanZ verricht onderzoek in het kader van belasting in werk en de belastbaarheid van de medewerker. Zieke werknemers worden begeleid bij de inzet van hun resterende capaciteiten in werk, bijvoorbeeld bij herstel na ziekte en terugkeer naar het werk. Het beoordelen van de belasting in het werk versus de belastbaarheid van de medewerker is daarbij belangrijk. Als het nodig is, adviseert WerkbalanZ ook over aanpassingen in (de organisatie van) het werk of van de werkplek.

Meer weten?

Een KOMPAS-gesprek

Een KOMPAS-gesprek kan tot verrassende inzichten leiden!
Soms krijgen werkgevers met verzuimsituaties te maken waar ze niet goed raad mee weten. De indruk ontstaat dat zaken niet kloppen. De communicatie verloopt stroef. Er zit te weinig schot in het re-integratieproces. Dit komt de werkrelatie niet ten goede maar soms zijn er meer hobbels dan de medische situatie alleen. Het is bekend dat in 70% van de verzuimgevallen de medische toestand niet alleen leidend is.

Een KOMPAS-gesprek kan onder meer ingezet worden bij een vastgelopen verzuimtraject maar ook kan dit een standaard onderdeel zijn van uw verzuimprotocol of een inzet in het kader van preventie.

Doel van een KOMPAS-gesprek is de situatie bespreekbaar te maken (eerst gesprek met werkgever en werknemer afzonderlijk en desgewenst daarna een gesprek met beide partijen aan tafel).

Vertouwelijkheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid moeten geborgd zijn. De arbeidsdeskundige gespreksleider is neutraal onafhankelijk en objectief, dus buiten de lijn van de reguliere verzuimbegeleiding. Dat is noodzakelijk.

Meer weten?

Loopbaancoaching/Loopbaanbegeleiding

WerkbalanZ begeleidt medewerkers en coacht mensen die toe zijn aan een nieuwe stap in hun loopbaan of niet goed op hun plek zitten door ziekte en beperkingen of door persoonlijke groei. Bijvoorbeeld omdat ze toe zijn aan ander werk, andere keuzes, niet optimaal functioneren of een nieuwe studie willen doen, een stapje terug willen zetten of een nieuwe uitdaging zoeken. Een onderzoek naar de eigen competenties en 360 graden feedback zijn onderdeel van de coaching. Zo nodig wordt een psychotechnisch onderzoek ingekocht.

WerkbalanZ coacht werknemers die zijn vastgelopen in hun werk. Samen met hen kijken we naar de oorzaken en zoeken we praktische oplossingen om weer terug te keren naar het werk intern (spoor 1) of extern bij een andere werkgever (spoor 2). Van belang is het inzicht in jezelf, je kwaliteiten en wat bij je past.

Meer weten?

Verzuimpreventie, begeleiding of loopbaancoaching.

Het is meer en meer bekend dat inzet en beperkingen van de persoon niet alleen afhangen van de ernst van de klachten, maar vooral hoe die persoon er mee omgaat (dit is mede ingegeven door betrokkenheid bij werkgever en zijn of haar tevredenheid).

Luisteren en horen wat medewerkers bezig houdt, of er zorgen zijn bijvoorbeeld, blijkt zeer van belang in dit kader. Als onafhankelijke derde kunnen wij vanuit Werkbalanz prima een “open deur” realiseren door middel van een open spreekuur elke week of elke twee weken.
Een luisterend oor maar ook verzuimbegeleiding of loopbaancoaching danwel de meedenkende onafhankelijk derde, bijvoorbeeld als het gaat om een frustratie of opleidingswens.
Veranderen is alleen mogelijk als de persoon de consequenties overziet en de noodzaak voor verandering zelf inziet. Deze gedragsverandering is de belangrijkste factor voor een duurzame oplossing. Daar zetten wij op in. Uiteindelijk leidt dit tot tevreden werknemers en daarmee naar tevreden werkgevers.

De methodiek “oplossingsgericht coachen” is een uitstekende manier om met medewerkers inzicht te geven,  hun ziekteverzuim te bespreken en de medewerker te coachen en te ondersteunen bij het vinden van oplossingen en aanpassingen of wat er ook maar nodig is. Het gaat om verzuim of meer verzuim voorkomen.

Meer hierover  vindt u  via de pagina  Arbeidsdeskundige dienstverlening.

Coachen op werkstress

Stresspreventie, hulp bij dreigende overspanning en burnoutklachten. De impact van stress op het menselijke lichaam is gigantisch!

Steeds meer personen die symptomen van stress en burn-out ervaren, gaan actief op zoek naar mogelijkheden om hun vermoedens te onderzoeken. Een zelftest op internet kan een goede eerste stap zijn. Op Google wordt alleen al met het zoekwoord burn-out gemiddeld 135.000 keer per maand gezocht. Inclusief de vele varianten met betrekking tot dit zoekwoord zoals stress, burnout en zelftest burn-out is dit maar liefst 714.690 keer per maand.

Uit data-analyse van zelftesten blijkt dat 87 procent van de respondenten relatief veel stress ervaart en dat 45 procent symptomen van zware overbelasting en burn-out vertoont.

Dit was voor ons aanleiding om ons nader te verdiepen in stress en alle ins en outs die dit met zich meebrengt. De methodiek ”oplossingsgericht coachen” is waardevolle methodiek gebleken bij dreigende overspanning en/of burnout. Dit werkt alleen als de werknemer dit zelf ook wil aanpakken!

De schrik slaat je om het hart wat stress met je lijf doet en hoe verslavend dit is!!

WerkbalanZ coacht werknemers die zijn vastgelopen in hun werk. Samen met hen kijken we naar de oorzaken en zoeken we praktische oplossingen om weer terug te keren naar het werk intern (spoor 1) of extern bij een andere werkgever (spoor 2). Van belang is het inzicht in jezelf, je kwaliteiten en wat bij je past.
Meer weten of verdieping, ga naar Verzuimpreventie.

Mediation bij arbeidsconflicten

WerkbalanZ biedt mediation bij arbeidsconflicten. Tijdens de bemiddeling wordt gewerkt aan een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. De lucht wordt geklaard en werkgever en werknemer kunnen weer verder, samen of apart. Ook bij conflictachtige stiuaties is de methodiek goed bruikbaar.

Interesse in de dienstverlening van WerkbalanZ? Zie verder bij Mediation bij arbeidsconflicten.
Neem voor meer persoonlijke informatie contact op met Trudy Verhaagh-Sieben via een bericht op info@WerkbalanZ.nl

Vorige