Ervaringen van cliënten met loopbaanbegeleiding

Ervaring Edwin

“Mijn werkgever wilde de arbeidsovereenkomst ontbinden en bood mij loopbaancoaching aan. Ik had geen ervaring op dit gebied, maar ik accepteerde het aanbod omdat het mij zinvol leek. Ik heb het contact met Trudy als positief ervaren. Ze trad op als een klankbord en liet mij kijken buiten mijn eigen wereld. Ze was kritisch maar altijd opbouwend. En zeker niet onbelangrijk: succesvol!”
Edwin vond na een loopbaancoaching een leuke baan bij een grote gemeente.

Ervaring Jan

“Wegens ziekte kon ik niet terug in mijn oude werk, en moest dus op zoek naar iets anders. Daarom heb ik bij Trudy een loopbaantraject gedaan. Ik had op geen ervaring hiermee, het was dus helemaal nieuw voor mij. Ik had met Trudy een zeer prettig contact. Ze was deskundig en gaf vertrouwen. Ze gaat er helemaal voor! Ik vond het heel leerzaam, en heb nu goed inzicht in eigen kunnen en wensen. Uiteindelijk heb ik ander werk gevonden binnen de eigen organisatie. Dat werk past goed bij mij en ik beleef er veel plezier en voldoening aan.”
Jan was werkzaam als planner in de grafische sector. De werkdruk en hoeveelheid werk werden hem echter te veel, mede door het ouder worden. Hij kreeg een ernstige burn-out. Via een loopbaantraject kwam hij bij nieuwe beroepswensen die beter passen bij de ouder wordende mens. Gelet op de situatie op de arbeidsmarkt, zijn pensioenopbouw in deze sector en het werkplezier (bekendheid met werk, organisatie en klanten) koos hij voor eenvoudiger werk met een kleiner salaris bij eigen werkgever. Hij werkt weer met veel plezier en kan dit goed aan. 

Ervaring Jose

Wat was voor Jose aanleiding om de diensten van WerkbalanZ te gebruiken?
“Toen ik vastliep in mijn werk en graag een loopbaanswitch wilde maken, had ik behoefte aan ondersteuning bij het maken van stappen in mijn loopbaan. In mijn werk heb ik voor een medewerker van mij zaken gedaan met WerkbalanZ. Het viel me op dat WerkbalanZ goede kwaliteit werk leverde en zowel de ervaringen van de werknemer als leidinggevende professioneel weergaf.De gesprekken en het contact waren bovendien plezierig. Ik had daardoor vertrouwen dat een loopbaan traject ook goed zou verlopen. ”

Hoe heeft u onze dienst ervaren?
“Ik heb het traject als plezierig en professioneel ervaren. Plezierig in het contact, professioneel in de verstrekte opdrachten en de gesprekken om te sparren over mijn loopbaanstappen. Omdat je zag dat ik niet een standaard loopbaan traject nodig had, heb je bovendien maatwerk geleverd wat voor mij erg goed uitpakte. Je speelde daarbij goed in op mijn (informatie)behoefte. De MDI gedragsanalyse gaf me bijvoorbeeld input voorafgaand aan mijn assessment voor een nieuwe baan. Daarnaast heb je me bij kunnen staan in de spanningen die ik in mijn werk en met mijn leidinggevende had. Daardoor voelde ik me ook weerbaarder worden.”

Wat heeft onze dienst u opgeleverd?
“Meer inzicht in mijn sterke punten en valkuilen, advies bij en reflectie over het loopbaantraject, bespreking van de huiswerkopdrachten, een mooi CV. Het uiteindelijke resultaat is een nieuwe baan! Bij WerkbalanZ was ik op het goed adres voor het maken van een loopbaan switch. Trudy Verhaagh speelde uitstekend in op mijn behoefte en leverde maatwerk. De opdrachten en professionele gesprekken hebben geleid tot meer inzicht in hetgeen ik kan en wil waardoor ik gerichte stappen kon maken.”
Jose vond na een loopbaancoaching een nieuwe baan bij een grote organisatie.