Disclaimer

Website-disclaimer

Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van WerkbalanZ en deze site gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande.

Zonder geschreven toestemming van WerkbalanZ is het verboden om enige informatie, gedeelten van deze website of grafische voorstellingen op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren. Het is nadrukkelijk verboden om frames van deze site te gebruiken op andere sites of een kopie van deze site op andere servers te draaien.

WerkbalanZ probeert te allen tijden de accuraatheid van de informatie op de site te waarborgen. WerkbalanZ besteedt veel zorg aan deze website maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen. WerkbalanZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de WerkbalanZ website. WerkbalanZ geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt  aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geĆ«igende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacy policy

WerkbalanZ respecteert de privacy van haar opdrachtgevers en gebruikers van de WerkbalanZ website. Op het gebruik van de website van WerkbalanZ is de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van toepassing. WerkbalanZ spant zich naar beste kunnen en vermogen in om de toegang tot informatie van een gebruiker (zoals persoonsgegevens en andere gegevens), alsmede informatie die voor de gebruiker bestemd is en persoonlijke informatie bevat (zoals e-mails), te beveiligen.