Kennismaking

Arbeidsdeskundige Trudy Verhaagh-Sieben

Trudy Verhaagh-Sieben
Trudy Verhaagh-Sieben

Trudy Verhaagh-Sieben is sinds 1999 werkzaam als register arbeidsdeskundige, loopbaanadviseur en mediator. Vanaf 2006 werkt zij als onafhankelijk arbeidsdeskundige via haar bedrijf WERKBALANZ, arbeidsconsultancy.

Trudy Verhaagh-Sieben is opgeleid via de Academie Mens en Arbeid (AMA),  HBO Personeel &Arbeid met afstudeerrichtingen Beroepskeuze en Arbeidsvoorziening. Dit was een tweede beroepskeuze nadat zij aan het begin van haar loopbaan sport- en zwemles heeft gegeven.

‘Opgegroeid’ tijdens haar studie in het werkveld WSW bij  Permar WS. Permar voert de Wet Sociale Werkvoorziening  uit voor Ede, Wageningen, Oosterbeek, Scherpenzeel en Barneveld. In de laatste periode was zij belast met de  indicatiestelling WSW en als outplacement consulent heeft zij medewerkers met beperkingen geholpen aan werk op de reguliere arbeidsmarkt.

Ze vervolgde haar opleiding in deze periode tot geregistreerd mediator en loopbaanprofessional in het kader van loopbaanbegeleiding en outplacement.

Vervolgens de tweejarige post HBO-opleiding tot arbeidsdeskundige in dienst van het  GAK later UWV. Na een een royale ervaring in dit brede werkgebied met uitvoering van WAO WIA WAJONG WAZ, DO’s (de deskundigenoordelen),  beoordeling RIV (re-integratieverslagen), uitvoering van sanctiebeleid dus de beoordeling van re-integratie-inspanningen van werkgevers, werd in 2006 parttime gestart met Werkbalanz, arbeidsconsultancy. In 2012 werd afscheid genomen van het parttime loondienstverband bij UWV om volledig te gaan voor WERKBALANZ arbeidsconsultancy.

Diverse methodiek – trainingen o.m. strategisch coachen met o.m. transactionele analyse, systeemtheorie en ethologie, creatieve loopbaanbegleding en oplossingsgericht coachen. Eind 2007 volgde zij de opleiding in Florida tot PMA-coach (Progressive Mental Alignment). Vorig jaar werd ingezet op de verdieping oplossingsgericht coachen bij het RINO in Amsterdam en de Master Class Loopbaancoaching met als rode draad Savickas, een narratieve methode, dat wil zeggen loopbaancoaching met de eigen levensdraad.

HAAR DRIJFVEER IS MENSEN IN BALANS TE LATEN ZIJN EN MENSEN WEER “OP DE RAILS TE KRIJGEN”. Arbeidsdeskundige advies, coachen, begeleiden of re-integratie. Zij staat een brede aanpak voor om de balans tussen mens, werk en inkomen, duurzaam te herstellen. Inzet op PREVENTIE om ziekteverzuim te voorkomen, vind zij op dit moment het belangrijkste, vooral gelet op de hoge kosten van verzuim voor werkgevers. Hier is veel te winnen, zo geeft ze aan. Want achter menige directe aanleiding van ziek worden, ziek zijn, ligt soms een diepere oorzaak, bv. in de werkomstandigheden, de thuissituatie of in bepaalde waarden (of in het maken van geen goede keuzes) en met preventie is hier wat aan te doen!

Trudy Verhaagh-Sieben: Voor veel –  vooral kleinere – bedrijven is het moeilijk om hun zieke werknemers optimaal te begeleiden. Verzuimbegeleiding en re-integratie is een complexe materie, zeker door de regels van de overheid en het UWV. Vaker wordt deze zorg eenvoudig neergelegd bij leidinggevenden.  Het ontbreekt bedrijven vaak aan voldoende kennis en resources. Vroeg ingrijpen door een arbeidsdeskundige met kennis van de UWV-processen, kan hoge kosten voorkomen en de schadelast aanzienlijk beperken. Voor de werknemer is het bijzonder plezierig om samen met een ervaren loopbaanbegeleider/arbeidsdeskundige  te werken aan werkhervatting in eigen of ander werk

Inzet van een arbeidsdeskunigen bij verzuim dat langer duurt dan 6 weken wordt  aanbevolen.

Trudy Verhaagh-Sieben is:

  • arbeidsdeskundige (geregistreerd bij de Stichting Registerarbeidsdeskundigen (SRA) en gecertificeerd (SKO hobeon)
  • mediator (niet meer geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut vanaf 2013)
  • loopbaanadviseur (ingeschreven bij een geregistreerd als loopbaanprofessional bij de Nederlandse orde voor loopbaanadviseurs, outplacement consultants en carriere coaches loopbaanprofessional/loopbaanadviseur (NOLOC)
  • lid van de NvvA www.nvva.nl
  • aangesloten bij Stichting Arbeidsdeskundigen Netwerk Nederland.
  • aangesloten bij het coach-netwerk: Career Story Interviewing: kort en krachtig naar de kern met een biografische werkwijze.