Arbeidsdeskundige dienstverlening

werkplekonderzoek

WerkbalanZ verricht onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek waarbij de belastbaarheid van een (deels) arbeidsongeschikte medewerker en de belasting in het werk dat hij/zij deed of doet, vergeleken wordt. WerkbalanZ helpt u ook bij re-integratie. Verzuimende werknemers worden begeleid bij de inzet van hun resterende capaciteiten (verdiencapaciteit) in werk, bijvoorbeeld bij herstel na ziekte en terugkeer naar het werk. Het beoordelen van de belasting in het werk versus de belastbaarheid van de medewerker is daarbij belangrijk. WerkbalanZ onderzoekt dit voor u en als het nodig is, adviseert WerkbalanZ op basis van het werkplekonderzoek over aanpassingen in het werk, de organisatie van het werk en/of van de werkplek of voor de inzet van een zogenaamd 2e spoor-traject als zou blijken dat er intern geen mogelijkheden zouden zijn.

U kunt alleen  een arbeidsdeskundig onderzoek laten uitvoeren maar u kunt ook andere arbeidsdeskundige dienstverlening vragen, verzoeken om een verzuimdossier te behandelen, de verzuimbegeleiding van u over te nemen bijvoorbeeld. Grote bedrijven behoeven een arbodienst volgens de Arbo-wet, kleine bedrijven (bij <25 werknemers) kunnen deskundigen ‘op maat’ inhuren als ze dat nodig hebben.  Daarmee wordt verschillend omgegaan,  een klein bedrijf heeft de keuze.

U en uw leidinggevenden worden ondersteund bij het voorkomen of bekorten van verzuim. Aan bedrijfsarts, die medisch de belastbaarheid vaststelt, worden de juiste vragen gesteld. Door het bieden van verzuimbegeleiding kan WerkbalanZ u  desgewenst ondersteunen bij het voorkomen van hoge kosten als gevolg van langdurig verzuim en sancties door het UWV als werkgevers te weinig actief hebben ingezet op verzuim.

Een tijdige en juiste verzuimbegeleiding brengt uw werknemers sneller in beweging. Verzuim is een complexe zaak door de ingewikkelde administratieve verplichtingen die de overheid hieraan stelt.  WerkbalanZ begeleidt uw werknemer bij herstel en terugkeer naar het werk. Zo voorkomt u hoge kosten door langdurig of frequent verzuim en sancties door het UWV. De winst voor u is het voorkomen van een hoge schadelast, voor uw werknemer wordt medicalisering voorkomen door vooral te kijken naar wat hij kan en niet alleen naar zijn ziekte. Betrek WerkbalanZ daarom vroeg in het traject ter ondersteuning van uw eigen casemanager.

U bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van uw zieke werknemers en het naleven van de Wet Verbetering Poortwachter.

Meer informatie over de diensten die WerkbalanZ levert in het kader van hun brede arbeidsdeskundige dienstverlening, klik hier voor meer informatie of voor verdieping als het gaat om stress en burnout:

Al onze trajecten zijn maatwerk, want geen casus is hetzelfde. Het doel is altijd resultaten te boeken.

Meer informatie

Interesse in de arbeidsdeskundige dienstverlening van WerkbalanZ? Neem voor meer informatie contact op met Trudy Verhaagh-Sieben via info@WerkbalanZ.nl

Vorige