Advisering WAO/WIA of Wajong

Heeft u specifieke vragen in het kader van de wet- en regelgeving van de WAO, de WIA of de Wajong? Ook dan is WerkbalanZ uw adviseur.
Arbeidsdeskundige Trudy Verhaagh van Werkbalanz put uit een ruime werkervaring als arbeidsdeskundige van het UWV. Zij weet de weg binnen deze ingewikkelde wet- en regelgeving. Een advies op dit gebied is nooit standaard, maar altijd maatwerk.

De ontwikkelingen:
Ten aanzien van de Wajong komen er de komende tijd veel veranderingen vanwege de Participatiewet die binnenkort zijn intrede zal doen. De kans dat werkende Wajongers hun uitkering behouden is tamelijk klein.
Ten aanzien van de WAO, kunnen wij aangeven dat de WAO altijd voorgaat op de WIA, met andere woorden als een medewerker een kleine WAO uitkering heeft en nu onder het WIA- regime weer ziek wordt, dan gaan de rechten van de WAO voor op de rechten op een WIA.

Vorige