Loopbaancoaching

loopbaancoaching

Soms zijn mensen toe aan een nieuwe stap in hun loopbaan, of zitten mensen niet goed op hun plek. WerkbalanZ begeleidt deze medewerkers en coacht hen op basis van een onderzoek naar de eigen competenties. Een 360 graden feedback kan hier ook onderdeel van uitmaken. Vergelijkbaar is een goed outplacement. WerkbalanZ verzorgt deze trajecten met oog voor alle partijen.

WerkbalanZ coacht ook werknemers die zijn vastgelopen in hun werk onder meer door arbeidsongeschiktheid. Samen met hen kijken we naar de oorzaken en zoeken we praktische oplossingen voor re-integratie.

Werkgevers bieden loopbaancoaching (ook wel loopbaanbegeleiding) aan hun werknemers aan, om verzuim te voorkomen of te beperken in het kader van goed werkgeverschap en schadelastbeperking. Loopbaancoaching wordt ook ingezet voor re-integratie spoor 2;  trajecten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP).

Loopbaancoaching dus voor al dan niet gedeeltelijke arbeidsongeschikten, bij werkloosheid of omdat iemand toe is aan een nieuwe stap in zijn loopbaan. Maar ook werknemers die door leeftijd minder goed in staat zijn hun eigen werk op dezelfde manier te blijven doen. Allemaal situaties om loopbaancoaching te bieden. Loopbaancoaching is er ook voor jonge mensen die een eerste keuze voor studie of werk moeten maken.

Samen wordt gekeken naar beroepswensen en capaciteiten of naar de oorzaken van eventueel verzuim en worden praktische oplossingen gezocht om beter passend werk,  eventueel met aanpassingen en/of een leuke studie te vinden om terug te keren naar werk.
WerkbalanZ biedt loopbaancoaching bij reorganisaties, dan wordt outplacement  ingezet, een compleet traject.  Daarbij wordt gericht gewerkt aan het vinden van een andere job met behulp van een aantal extra faciliteiten.

> lees hier meer over onze werkwijze bij loopbaancoaching en de inhoud –> 2

Vorige