Mediation bij arbeidsconflicten

arbeidsconflicten

Mediation is een directe vorm van conflictbemiddeling waarmee mensen zelf hun conflict op kunnen lossen. Zij worden daarbij ondersteund door een mediator die als onpartijdig procesbegeleider optreedt. Vooral bij arbeidsgerelateerde problemen is mediation een effectieve methode om escalatie te voorkomen. WerkbalanZ biedt mediation bij arbeidsconflicten.

Liever normale verhoudingen tussen partijen dan eindeloze (juridische) steekspelletjes en scherpslijperij op weg naar  procedures bij de rechter?

Of een moeizame relatie met collega  die bespreekbaar gemaakt moet worden want zo eenvoudig kan het ook zijn, aanpak hiervan geeft altijd minder stress en vooral  “lucht” en meer werkplezier.

Mediation is gebaseerd op een simpel principe: u gaat zelf actief aan het werk met het oplossen van uw conflict met behulp van een tussenpersoon, de mediator. De mediator treedt op als onafhankelijk bemiddelaar tussen partijen. De mediator helpt om het probleem van alle kanten te bekijken en heeft evenveel aandacht voor ieders belang, zonder vooringenomenheid.

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Mediation is alleen zinvol als beide partijen de wil hebben om uit de problemen te komen en de deelnemers bevoegd zijn om beslissingen te nemen. Indien aan beide voorwaarden is voldaan, kan WerkbalanZ een mediation-overeenkomst opstellen en vanaf dat moment start het informele mediation – traject.

De uitkomst van mediation staat niet van tevoren vast. Daardoor is er ruimte voor het verkennen van verschillende oplossingen van het arbeidsconflict. . De uitkomst van de mediation kan een creatieve oplossing zijn, maar soms is het verbreken van de arbeidsrelatie de beste oplossing. Tijdens de bemiddeling wordt gewerkt aan een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. De lucht wordt geklaard en werkgever en werknemer kunnen weer verder, samen of apart.

Wie heeft een geschil en wil daar zo snel mogelijk vanaf?

  • informele procedure
  • deskundige begeleiding
  • actieve  rol van partijen
  • geen onnodige beschadiging van  relaties
  • ruimte voor creatieve oplossingen
  • gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad
  • gezamenlijke oplossing = WIN WIN resultaat

> Meer weten over mediation? Lees hier hoe mediation werkt.

Vorige