Verzuimbegeleiding

WerkbalanZ kan u van dienst zijn om het verzuim in uw bedrijf te verbeteren. Ook op individueel niveau kan een goede begeleiding van een werknemer veel opleveren. Elke verzuimdag kost u al gauw 250 Euro, gebaseerd op loon, werkgeverslasten, productieverlies, geregel en vervanging. Bij voorkeur zetten wij in op preventie.

Ons doel is een snelle werkhervatting en onze aanpak stuurt op:

  • verminderen van de noodzaak tot verzuim, door te luisteren wat nodig is en richting te geven
  • verminderen van de behoefte aan verzuim, door te ondersteunen en oplossingen te laten zoeken, te adviseren bijvoorbeeld over prive – problemen of mogelijkheden voor ouders van kleine kinderen
  • verminderen van de behoefte aan verzuim, door bijvoorbeeld financiële problematiek te bespreken en hoe daarmee om te gaan of te verwijzen
  • Vermindering van de behoefte aan verzuim door een conflictueuze situatie of ontevredenheid  bespreekbaar te maken
  • verminderen van gelegenheid tot verzuim als keuze.
  • Soms is eerst een medische beoordeling aangewezen en is het zaak de juiste vragen aan de bedrijfsarts te stellen.

Tenslotte heeft bijna iedereen restcapaciteit, ook als het eigen werk op enig moment te zwaar is door medische problematiek of de ouder wordende mens. Doorgaans zijn er aangepaste mogelijkheden. Ook uw bedrijfsarts speelt hierbij een belangrijke rol. Deze stelt vast wat de beperkingen zijn en wat kan iemand nog wel kan. Klik hier voor verzuimpreventie.

Mediation bij arbeidsconflicten

WerkbalanZ biedt mediation bij arbeidsconflicten. Tijdens de bemiddeling wordt gewerkt aan een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. De lucht wordt geklaard en werkgever en werknemer kunnen weer verder, samen of apart. Ook bij conflictachtige situaties is de methodiek goed bruikbaar.

Loopbaancoaching

Wilt u uw werknemers ruimte geven als ze behoefte hebben aan andere uitdagingen dan die u kunt bieden, dan is een loopbaancoachtraject  een mogelijkheid en wellicht een onafhankelijk deskundige die mee kan denken.

Vorige