Re-integratie op maat

‘Van werk naar werk’ is gericht op herplaatsing van arbeidsongeschikte werknemers in betaalde arbeid bij een andere werkgever (spoor 2). Het re-integratieproces is te onderscheiden in een aantal trajectactiviteiten die met hulp van WerkbalanZ kunnen worden ingezet.

Dit is altijd maatwerk. Niet iedereen heeft alle onderdelen nodig, soms is voor een werknemer een capaciteitenonderzoek aangewezen maar voor een ander is dit niet nodig en kan volstaan worden met een gedrag,- en drijfverenanalyse of een biografisch interview.

De volgende deelstappen kunnen onderdeel uitmaken van een traject .

  • Intake: De loopbaancoach/arbeidsdeskundige maakt middels een gestructureerd interview een analyse van de werknemer.
  • Aanvullende onderzoeken en interventies: De mogelijkheden van de werknemer worden geanalyseerd en besproken met als doel bewustwording en integratie van kennis en gevoelens over de eigen mogelijkheden.
  • Aanbodversterking: de werknemer krijgt een beter inzicht en leert door middel van individuele begeleiding de eigen mogelijkheden te verbeteren en zich zelf zo te presenteren dat men een interessante kandidaat op de arbeidsmarkt is of gaat worden. Verbreden en verduidelijken van arbeidsmarkt gerelateerde keuzes, alsmede het opstellen van een persoonsprofiel.
  • Arbeidsmarktbenadering: vergroten van inzicht van de arbeidsmarkt en het maken van keuzes. Vergroten van de specifieke vaardigheden in het benaderen van de arbeidsmarkt en het versterken van de persoonlijke presentatie.
  • Bemiddeling: aanbodgerichte bemiddeling omvat alle activiteiten die samen worden ondernomen om de werknemer te plaatsen, te detacheren of eventueel een stageplaats te bezorgen. Een stage of werkervaringsplaats is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het is bedoeld om ‘sterker’ en kansrijker te worden.
  • Nazorg: het wegnemen van eventuele knelpunten. Het resultaat is dat het dienstverband op een voor de werkgever en werknemer tevreden wijze kan worden uitgevoerd.

Zie ook loopbaancoaching.

Vorige