Hoe werkt mediation

Mediation bestaat uit een driegesprek waarin de betrokkenen (bijvoorbeeld werkgever, werknemer en mediator) werken aan een gezamenlijke oplossing van het conflict waarover iedereen tevreden is. Soms gaan hier nog enkele afzonderlijke gesprekken met de betrokkenen aan vooraf, dit wordt “gezamenlijk” overeengekomen in het eerste gesprek met de mediator.

De gesprekken vinden plaats in een open maar vertrouwelijke sfeer. De mediator zorgt ervoor dat de partijen over gelijke kennis beschikken en treedt op als procesbegeleider. Voordat de mediation begint, sluiten alle betrokkenen een schriftelijke overeenkomst. Daarin verklaren zij zich bereid het conflict samen via mediation op te lossen. Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding.

Mediation kan een onderdeel zijn van verzuimbegeleiding en re-integratie.

Voordelen van mediation:  

Horen, zien en zwijgen

 • Alles wat wordt besproken, is vertrouwelijk.
 • U krijgt snel duidelijkheid in soms al langer slepende arbeidsconflicten.
 • U vermijdt een eventuele gerechtelijke procedure, bv. een ontslagzaak.
 • U voorkomt hoge kosten door onnodig ziekteverzuim.
 • Na een geslaagde mediation zijn medewerkers weer betrokken bij het bedrijf.
 • Of er zijn goede afspraken gemaakt waarna de werknemer een nieuwe weg kan in slaan.
 • Als het conflict is opgelost, gaat de arbeidsproductiviteit omhoog.

U kiest voor mediation:

 • Wanneer u de oplossing in eigen hand wilt houden.
 • Wanneer u de relatie met de andere partij wilt behouden of goed wilt afsluiten.
 • Wanneer u met de andere partij wilt praten en ervoor open staat om samen een oplossing te vinden.
 • Wanneer u een creatieve oplossing zoekt voor het probleem en u inziet dat alleen een juridische beslissing niet de juiste oplossing is.
 • Wanneer u bereid bent een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die de gesprekken begeleidt.
 • Bereid zijn er uit te willen komen, is het belangrijkste

In 2013 hebben we onze registratie bij het NMI niet meer geëffectueerd. Dat betekent dat we niet meer als mediator kunnen optreden voor bijvoorbeeld de Rechtbank. We blijven evenwel in staat om met u een arbeidsconflict op te lossen met de methodiek van mediation. Mediation maakt vaker onderdeel uit van onze trajecten zonder dat dit als zodanig apart wordt benoemd. Dit is afhankelijk van de situatie. De resultaten zijn goed te noemen.

Hierna een referent, een impressie.

Wat was de aanleiding dat u van mijn dienst wilde gebruiken?

De aanleiding is om de werkrelatie met een collega te verbeteren.

Hoe keek u toen aan tegen mijn dienst? (bv. ervaringen met andere dienstverleners)

Ik had geen ervaring met dit soort dienstverlening. Ik was best benieuwd hoe dit in zijn werk ging en of het goed zou uitpakken.

Hoe heeft u mijn dienst ervaren?

Het was zeer inspannend en confronterend. Het was nodig en het luchtte op om mijn eigen verhaal te vertellen aan een derde partij die zonder voorkennis / vooroordelen ernaar kijkt terwijl ook de collega bij dit gesprek aanwezig was. 

Wat heeft mijn dienst u opgeleverd?

Met een zeer effectief resultaat ! Uiteindelijk hadden ik en mijn collega beter begrip voor elkaar, en gingen we beter om met elkaar met begrip voor elkaar.

HSP
Debbie Hou

 

 

Vorige