Monthly Archives maart 2019

mrt 122019
Comments
off

Compensatie transitievergoeding

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze regeling is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd.

Het is voor werkgevers prettig dat de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ met terugwerkende kracht wordt ingevoerd vanaf 1 juli 2015. Dat is de datum dat werkgevers een transitievergoeding moesten betalen op grond van de Wet Werk en Zekerheid. Dat betekent dat u ook voor zieke medewerkers die u in het verleden een transitievergoeding hebt betaald, wordt gecompenseerd. Het doel is om een einde te maken aan de zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij werkgevers zieke werknemers na twee jaar in dienst houden om het betalen van de transitievergoeding te ontlopen.

Het UWV

Om de compensatie aan te vragen, dient u bij het UWV een aantal documenten in te dienen. Waarschijnlijk zijn dat de ontslagvergunning, de beëindigingsovereenkomst, documentatie waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was en het bewijs dat u de transitievergoeding heeft betaald.

Voor 1 april 2020

Als u gebruik wilt maken van de regeling dan moet u denken aan de volgende termijnen. Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie bij het UWV hebben aangevraagd. Na uw aanvraag beslist UWV binnen 6 maanden of u de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.

Na 1 april 2020

Werkgevers die vanaf 1 april 2020 aan zieke werknemers een transitievergoeding betalen, zal het UWV op aanvraag compenseren. De aanvraag wordt in behandeling genomen op voorwaarde dat u de vergoeding volledig heeft betaald én er op het moment van de aanvraag nog niet meer dan 6 maanden zijn verstreken na de dag waarop de vergoeding van de rekening van de werkgever is afgeschreven.
Het UWV beslist voor een vergoeding die vanaf 1 april 2020 is betaald in principe binnen 8 weken of u de compensatie krijgt. Wijst UWV de aanvraag af, dan is bezwaar en beroep een mogelijkheid.

2021 - WerkbalanZ Arbeidsconsultancy | Kennedydreef 90 - 6716 CK EDE info@werkbalanz.nl - M. 06 484 91 601 - BTW 889.04.258.B01